przecięcie

przecięcie
1. coupure
2. interception
3. intersection
4. section

Słownik Polsko-Francuski . . 2008.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Regardez d'autres dictionnaires:

 • przecięcie — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n III, blm, {{/stl 8}}{{stl 7}}od cz. przeciąć. {{/stl 7}}{{stl 20}} {{/stl 20}} {{stl 20}} {{/stl 20}}przecięcie II {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n III, lm D. przecięcieęć {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • przecięcie — n I 1. rzecz. od przeciąć. 2. lm D. przecięcieęć «miejsce przecięte, otwór, przekrój» Przecięcie na skórze. 3. lm D. przecięcieęć «punkt, miejsce, w którym coś się z czymś krzyżuje» Zatrzymać się na przecięciu dróg …   Słownik języka polskiego

 • dzwono — n III, Ms. dzwononie; lm D. dzwon 1. «część drewnianego obwodu koła u wozu» 2. «kawał ryby powstały przez przecięcie jej w poprzek» Dzwono suma …   Słownik języka polskiego

 • kalenica — ż II, DCMs. kalenicacy; lm D. kalenicaic «górna pozioma krawędź dachu stanowiąca przecięcie połaci dachowych» …   Słownik języka polskiego

 • kraniotomia — ż I, DCMs. kraniotomiamii, blm med. «cięcie, przecięcie czaszki» ‹z gr.› …   Słownik języka polskiego

 • magnetyczny — «odnoszący się do magnesu, magnetyzmu, mający właściwości magnesu» ∆ Bieguny magnetyczne «punkty wewnątrz ciała wytwarzającego pole magnetyczne stanowiące pozorne źródła tego pola» ∆ Bieguny magnetyczne Ziemi «punkty na powierzchni Ziemi… …   Słownik języka polskiego

 • ostrołuk — m III, D. u, N. ostrołukkiem; lm M. i archit. «łuk powstały przez przecięcie się u szczytu dwóch odcinków okręgu koła, charakterystyczny dla architektury gotyku» …   Słownik języka polskiego

 • plusz — m II, D. u; lm M. e, D. ów «puszysta tkanina z okrywą włókienną powstałą przez miejscowe przecięcie niektórych nitek osnowy lub wątku i częściowe rozwłóknienie utworzonych końców» Fotel obity pluszem. ‹niem.› …   Słownik języka polskiego

 • pociąć — dk Xc, potnę, potniesz, potnij, pociąćciął, pociąćcięła, pociąćcięli, pociąćcięty 1. «tnąc pokrajać na kawałki, na części» Pociąć papier na arkusze. Pociąć drewno na deski. Pociąć słomę na sieczkę. 2. «spowodować przecięcie czegoś; zadać rany… …   Słownik języka polskiego

 • wzdłużny — techn. «ciągnący się, działający wzdłuż czegoś, łączący coś wzdłuż; podłużny» Rowki, nacięcia wzdłużne. Strugarka wzdłużna. Wzdłużne przecięcie taśmy. Wzdłużne pęknięcie masztu …   Słownik języka polskiego

 • zenit — m IV, D. u, Ms. zeniticie, blm «najwyżej położony punkt na niebie, przecięcie sfery niebieskiej przez linię pionu przechodzącą przez miejsce obserwacji» Słońce stoi w zenicie. Słońce dobiega zenitu, mija zenit. przen. «najwyższy stopień… …   Słownik języka polskiego

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”